Wymagania

Wybrana technologia musi gwarantować możliwość uruchomienia rozwiązania w typowym środowisku pracy opartym o Microsoft Windows lub Linux. Nie są dozwolone rozwiązania wymagające wykorzystania pakietów komercyjnych oraz dedykowanych dla wybranych modeli tablic (chyba, że oprogramowanie udostępnione jest przez producenta w wersji darmowej). Intencją Organizatora jest ocenianie prac uniwersalnych, tzn. takich, które wykorzystać można w typowej szkole, … Read more