Etap III – półfinał krajowy

Zespoły, które zakwalifikowały się do tego etapu, dnia 18 maja 2012 roku prezentują swoje prace przed widownią złożoną z komisji sędziowskiej, grupy ekspertów, przedstawicieli patronów konkursu oraz publiczności. Każda prezentacja może trwać nie więcej niż 15 minut. Po prezentacji komisja sędziowska oraz grupa ekspertów mogą zadawać każdemu z zespołów pytania. W tej części zostaną wyłonione maksymalnie 4 zespoły, które przejdą do następnego etapu.

Podczas tego etapu autorzy mają okazję zaprezentować swoje rozwiązanie, przedstawić jego zalety oraz przedyskutować z ekspertami jego ewentualne braki czy możliwości rozwoju.

Na ten etap wszyscy członkowie zespołu powinni dostarczyć zaświadczenie, że są studentami.