Wymagania

Wybrana technologia musi gwarantować możliwość uruchomienia rozwiązania w typowym środowisku pracy opartym o Microsoft Windows lub Linux.

Nie są dozwolone rozwiązania wymagające wykorzystania pakietów komercyjnych oraz dedykowanych dla wybranych modeli tablic (chyba, że oprogramowanie udostępnione jest przez producenta w wersji darmowej).

Intencją Organizatora jest ocenianie prac uniwersalnych, tzn. takich, które wykorzystać można w typowej szkole, bez konieczności zakupu dodatkowego oprogramowania czy sprzętu.

W żadnym wypadku wielkość przesłanych materiałów nie może przekraczać 150 MB.

Dodaj komentarz