Etap I – zgłoszenie

Podczas pierwszego etapu zespoły, wypełniając odpowiedni formularz, przesyłają zgłoszenie do konkursu. W zgłoszeniu należy podać opis pracy, jaką zamierza się stworzyć, jej przeznaczenie i ogólne zasady funkcjonowania. Nie należy jeszcze wówczas przesyłać gotowych prac. Zgłoszenie jest jednocześnie deklaracją udziału w konkursie. Na podstawie przesłanych opisów Organizator podejmuje decyzję o zakwalifikowaniu uczestników do kolejnego etapu.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy.

Ostateczny termin przesłania formularza zgłoszeniowego upływa dnia 29.02.2012 o godzinie 24:00.