Etap IV – finał krajowy

Jest to finałowy etap konkursu, który odbędzie się tego samego dnia co półfinał, czyli 18 maja 2012 roku. Zespoły mają tu możliwość ostatecznej weryfikacji proponowanego rozwiązania – poprzez zaproponowanie praktycznego wykorzystania produktu podczas zajęć z uczniami. Jeden z członków zespołu przeprowadzi przykładowe zajęcia oparte o swoją pracę konkursową (czas zajęć zostanie dostosowany do charakteru pracy i uzgodniony z zespołem). Zajęcia zostaną ocenione przez komisję sędziowską. Jeżeli możliwości organizacyjne na to pozwolą, to finałowe prezentacje odbędą się podczas lekcji w jednej ze współpracujących szkół.