Opis konkursu

Tablica interaktywna staje się powoli standardowym wyposażeniem wielu szkół. Zdarza się jednak, że jest tylko zakurzonym meblem, a bardzo często jej wykorzystanie zostaje zredukowane do powiększenia obrazu z ekranu komputera. A przecież tablice interaktywne wyposażone są w wiele różnych możliwości, które aż proszą się o wykorzystanie podczas lekcji matematyki.

Co stoi na przeszkodzie pełnego wykorzystania możliwości tablicy interaktywnej w edukacji? Przyczyn jest zapewne wiele, ale warto podkreślić jedną z nich: ograniczony dostęp do odpowiednich materiałów. Jesteśmy przekonani, że wiele wspaniałych, autorskich pomysłów nauczycieli nie zostaje zrealizowanych ze względu na brak czasu i szczegółowej wiedzy technicznej niezbędnych do zrealizowania pomysłu. Wiele pomysłów wychodzi swym rozmachem poza możliwości, które daje np. standardowa prezentacja Power Point i do ich zaimplementowania konieczna jest znajomość odpowiednich technik programowania – co jest domeną informatyków.

Naturalnym w tej sytuacji pomysłem jest połączenie sił informatyków i specjalistów nauczania danego przedmiotu. I to jest idea leżąca u podstaw konkursu Mat2Tab. Przygotowujemy materiały dydaktyczne na lekcje matematyki do wykorzystania na tablicy interaktywnej – przy współpracy matematyków i informatyków. Dodatkowo, chcemy wykorzystać entuzjazm i pomysły studentów – i to do nich adresujemy ten konkurs. Nie narzucamy przy tym żadnych ograniczeń zarówno co do merytorycznej zawartości prac, jak i technologii wykonania.

Opisy prac, które wpłyną na konkurs – a często również całe prace – będą dostępne dla wszystkich nimi zainteresowanych. Pragniemy, by stały się inspiracją dla ciekawych lekcji oraz wielu innych rozwiązań informatycznych.