Etap II – eliminacje

Podczas tego etapu uczestnicy konkursu przesyłają ostateczne wersje prac konkursowych. Po sprawdzeniu formalnej poprawności prac zostają one ocenione przez Jury Konkursu, które wybierze te z zespołów, które przechodzą do etapu trzeciego. Organizator konkursu ogłosi tę listę na stronie konkursu.

Praca konkursowa powinna zawierać:

  • Aplikację – w formie jednego pliku (dopuszczalne jest archiwum ZIP)
  • Instrukcję instalacji i użytkowania – w formie jednego pliku (dopuszczalne jest archiwum ZIP)
  • Kody źródłowe oraz instrukcja przygotowania aplikacji (opcjonalnie, dopuszczalne jest archiwum ZIP)
  • Specyfikację minimalnych wymagań sprzętowych – w formie jednego pliku
  • Metryczkę pracy konkursowej wypełnioną zgodnie z szablonem.

Ostateczny termin nadsyłania prac konkursowych upływa dnia 29.04.2012 o godzinie 24.00. Do tego momentu możesz dowolnie wiele razy usuwać i dodawać pliki swojego rozwiązania.

Uwaga: wielkość przesłanych materiałów nie może przekraczać 150 MB.