Kontakt

Kontakt w sprawach technicznych:  Piotr.Arlukowicz@inf.ug.edu.pl

Kontakt w pozostałych kwestiach: Jacek.Gulgowski@mat.ug.edu.pl

Prosimy o rozpropagowanie informacji o konkursie!