Bank pomysłów

Aplikacja generująca jednomiany i sumy algebraiczne, które uczniowie odpowiednio porządkują i redukują.

Całka

Chciałabym na lekcjach powtórzeniowych móc zagrać z dziećmi ze szkoły podstawowej w grę z zadaniami matematycznymi, ale zbliżoną do koła fortuny (symulacja kręcenia kołem, losowanie zadań, efekty dźwiękowe itp.).

Nauczycielka z Sopotu

W mojej klasie jest co prawda tablica interaktywna, ale nie mam odpowiednich programów, żeby jej używać. Marzy mi się narzędzie do pracowania na funkcjach – przesuwanie wykresu funkcji i obserwowanie jak zmienia się jej wzór, badanie miejsc zerowych, ogólnie przebieg zmienności funkcji.

Nauczycielka z Gdańska

Uczniowie często mają kłopoty w rozwiązywaniu zadań z mieszaninami, stopami i procentami. Bardzo przydałaby mi się aplikacja, która zobrazowałaby takie sytuacje i ułatwiłaby uczniom zrozumienie tego typu problemów.

Nauczyciel z Czerska

Myślę, że tablica interaktywna to świetne narzędzie do przyspieszenia tempa lekcji. W moich klasach (szkoła podstawowa) przydatny byłby losowy generator przykładów rachunkowych z działań pisemnych – dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia. Zaoszczędziłabym czas, gdybym nie musiała wypisywać kolejnego przykładu na tablicy.

Nauczycielka ze Szczytna

Dodaj komentarz