Technologia

Oprócz spraw związanych z ludźmi i ich percepcją, ważną rzeczą jest technologia. Tutaj masz szerokie pole do wyboru, i oczywiście zastosowane rozwiązania mogą w pewien sposób wpłynąć na to, czy Twój produkt będzie łatwo, czy trudno stosować. Jest oczywiste, że decyzję na temat dostępności swojego produktu podejmujesz już na etapie projektowania. Zastanów się, czy chcesz tworzyć jedynie w środowisku Windows, czy także wykonasz jakąś pracę dla Linuksa. … Read more

Socjologia

Czynnik ludzki dotyczy wszystkich spraw i trudności jakie będą miały osoby korzystające z tablicy i z Twojego oprogramowania. Chodzi tu jednak nie o aspekt informatyczny, ale o psychologię i socjologię pracy ze sprzętem. Kilka rad i tematów do przemyślenia na pewno nie zaszkodzi. Pamiętaj zatem, że wiele osób używać będzie tablicy po raz pierwszy. Będą to osoby, które nie mają ani wprawy, ani zrozumienia jak taka … Read more

Bank pomysłów

Aplikacja generująca jednomiany i sumy algebraiczne, które uczniowie odpowiednio porządkują i redukują. Całka Chciałabym na lekcjach powtórzeniowych móc zagrać z dziećmi ze szkoły podstawowej w grę z zadaniami matematycznymi, ale zbliżoną do koła fortuny (symulacja kręcenia kołem, losowanie zadań, efekty dźwiękowe itp.). Nauczycielka z Sopotu W mojej klasie jest co prawda tablica interaktywna, ale nie … Read more

Wskazówki

Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym zapaleńcem programowania, czy profesjonalnym koderem, podczas tworzenia aplikacji dla użytkowników tablicy interaktywnej, będziesz musiał rozwiązać dwa główne problemy. Pierwszym z nich jest tzw. grupa docelowa, lub też inaczej mówiąc – czynnik ludzki. Drugim problemem jest technologia. Zamieszczone w tym dziale wskazówki pomogą Ci w ich rozwiązaniu.

Nagrody 2022

undowanych przez Partnerów Konkursu. Firma Image Recording Solutions ufundowała nagrody w postaci aparatów fotograficznych dla każdego członka zespołu, który utworzy najlepszą pracę konkursową w oparciu o dostarczone przez tę firmę oprogramowanie. Dodatkowe informacje na temat produktów IRS można znaleźć tutaj.Do wygrania jest aparat BenQ GH600 w kolorze czarnym.  (zdjęcie1, zdjęcie2) Firma Microsoft przygotowała nagrody dla członków zespołu, który wykona najlepszą pracę w technologii … Read more

Regulamin

§1. Organizator i cel konkursu “Mat2Tab 2013” Organizatorem konkursu “Mat2Tab 2013”, zwanego dalej “Konkursem” jest Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego z siedzibą przy ul. Wita Stwosza 57 w Gdańsku, zwany dalej “Organizatorem”. Podstawowym celem Konkursu jest propagowanie wykorzystania tablicy interaktywnej w procesie nauczania na każdym poziomie kształcenia. Dodatkowo, poszukiwane są nowatorskie metody wykorzystania … Read more

Wymagania

Wybrana technologia musi gwarantować możliwość uruchomienia rozwiązania w typowym środowisku pracy opartym o Microsoft Windows lub Linux. Nie są dozwolone rozwiązania wymagające wykorzystania pakietów komercyjnych oraz dedykowanych dla wybranych modeli tablic (chyba, że oprogramowanie udostępnione jest przez producenta w wersji darmowej). Intencją Organizatora jest ocenianie prac uniwersalnych, tzn. takich, które wykorzystać można w typowej szkole, … Read more